59 - Neočekávaná ztráta

22. února 2013 v 8:00 | Dark Absol |  Ryanovo dobrodružství - Tajemství Hoennu
Šestičlenný tým Aliance byl vyslán na velmi nebezpečnou misi, která spočívala v nalezení legendárního dračího Pokémona Rayquazy. Jenže nyní se to ještě ztížilo. Ryan byl nyní prohlášen za veřejného nepřítele číslo jedna a kdokoli by ho chytil, dostal by pořádnou odměnu. Ale to nebylo všechno. Už prvních dnech své vlády Kaarme nastolil tvrdý režim. Když se dozvěděl, že proti němu existuje nějaký odboj, vyhlásil okamžité vyslýchání obyvatel, jestli s Aliancí souhlasí a kdo s ní spolupracoval, byl krutě potrestán žalářem. A nejenom to. Vlastnictví Pokémonů bylo trestáno. Všichni museli Pokémoni propustit na svobodu. Kaarme, spolu s Kennethem, kdo byl nejen jeho osobní medik, ale také byl prohlášen takzvaným "prvním místodržícím", který by nastoupil k vládě v případě císařovy smrti, prosazovali ideu, že Pokémoni jsou pouze nástroji a otroky lidí. Lidé se bránili, že to není pravda, že Pokémoni jsou jejich přátelé a v průběhu jejich soudních procesů vypouštěli Pokémony z jejich ballů. Potom se soudce obrátil na Pokémona, jaký postoj k tomu člověku má. Pokémon ve většině případů se postavil za trenéra, aby ukázal, že je jeho přítel, jenže soudci to nikdy neuznali, považovali Pokémony za neinteligentní a snadno ovlivnitelné bytosti, takže člověk byl odsouzen a Pokémon vrácen a posléze propuštěn. Dosud ale Kaarme žil, takže mu Kenneth dělal pomocníka a poradce.
***
Naši přátelé se skrývali na ostrově Maracosta už týden. V cestě k Nebeskému oblouku jim bránilo špatné počasí, které mělo příčinu v nekonečné bitvě mezi Groudonem a Kyogrem, a jiné přírodní podmínky. Nemohli použít Pokécentrum, nemohli se na nikoho obrátit. Nalezli si nějaké provizorní přístřeší, daleko od města, kde zůstávali. Darrenovi to dělalo starosti. Pořád nad něčím přemýšlel, sestavoval různé plány, jak pokračovat. Ale pořád na nic nepřicházel, tak navečer osmého dne od opuštění základny Aliance svolal poradu.
"Tak. Svolal jsem vás sem proto, že už nevím, jak dál. To zatracený počasí nám pořád ztěžuje cestu a k Nebeskému oblouku nám pořád chybí několik kilometrů," prohlásil Darren. Začala diskuze, ze které nakonec vzešlo, že se musí vydat na cestu za každou cenu a nic je nesmí zastavit. Nikdo nebyl proti.
***
Na Přeludovém ostrově stále zůstávali ostatní členové Aliance.
"Pane, na tohle byste se měl podívat!" zavolal na Archieho Tabitha.
"Co se děje?" zeptal se Archie a podíval se na obrazovky. Uviděl, že se něco blíží k základně ze vzduchu. "Co je to, k čertu?" zaklel.
"Šéfe, zdá se, že sem míří nějaká letadla!" ohlásil jeden z operátorů.
"To znamená, že nás objevili," zašeptala Tamara.
"Mám zahájit evakuaci, pane?" zeptal se Archieho Tabitha.
"Ovšem! Všichni se okamžitě připravte k evakuaci! Vezměte si jen to, co potřebujete! Doslechl jsem se, že ponorka, kterou jsem vyslal na misi, se vrátila, takže nám poslouží k evakuaci. Rychle!"
Základnou se začal ozývat pronikavý zvuk sirén a blikání červených nouzových světel. Začala panika. Všichni pobíhali sem a tam a pobírali všechno, co chtěli zachránit. Najednou se začal drolit strop a stěny se začaly otřásat.
"RYCHLE!" zahučel Archie a všichni členové utíkali nouzovým východem k evakuační ponorce. Strop se začal hroutit a když se Tamara podívala z výklenku, tak uviděla několik stíhaček ve vzduchu. Na sobě měly natřený znak bílého dvouhlavého hada.
"Má lady, pojďte, než se zhroutí celá základna!" pobízela svou paní Sandra.
"Ovšem," kývla Tamara a běžela pryč se Sandrou.
***
Šestičlenný tým Aliance postupoval dál na své cestě k Nebeskému oblouku. Extrémní změny počasí je dost zpomalovaly. Ovšem zatím nepotkali žádného nepřítele, až na různé přírodní pohromy způsobené bitvou legend. Divocí Pokémoni začali bláznit, takže kolikrát se týmu stalo, že se třeba propadli do díry, museli uhýbat před padajícími stromy a jiné přírodní pohromy.
Ale přes to všechno se jim to podařilo. Stáli před vysokou věží, jejíž vrcholek se tyčil do nebes.
"Konečně. Dokázali jsme to!" zaradoval se Ryan a ostatní si oddechli. Teď předpokládali nejtěžší část úkolu.
"Tam nahoře se skrývá Rayquaza, že?" zeptal se Connor.
"Ano. Cítím to," řekla Kris a sundala si svůj smaragdový amulet. Zelený drahokam pronikavě zářil. "A nejen to, sáhněte si," Kris podala amulet Chadovi.
"JAU! Pálí!" otřásl rukou a vrátil ho Kris.
"A začíná být nějak těžký. Musím tam nahoru a promluvit s Rayquazou. Ale má to háček," řekla Kris ostatním.
"Jaký háček?" zeptal se jí Darren.
"Musím tam sama. Kdyby tam někdo šel se mnou, tak by si Rayquaza mohl myslet, že ho jdeme polapit. Mrzí mě to, ale musíte zůstat dole."
"COŽE? Já tě samotnou nenechám! Co když tam číhá nějaké nebezpečí?" řekl rázně Ryan. Kris zrudla. Všem ostatním bylo jasné, že něco k Ryanovi cítí.
"Ryane, je mi to moc líto, ale to nejde. Já jsem něco jako vyvolená, musím tam sama, mrzí mě to…," řekla Kris a oči jí zahrnuly slzy. Pak Ryana políbila a pevně objala. Její ruka pustila Ryanovu protetickou a pak se otočila a zamířila směrem do věže. Ovšem nevěděla, že na ní nebezpečí čeká…
***
"Panebože to je otrava! Začíná mě to nudit, jenom tady sedět na zadku a vyčkávat! Já mám sto chutí říct mistrovi, že tady s tím končím!" zavrčel Keegan, všechny čtyři ruce sevřené v pěst.
"Hele, tohle nemůžeme. Víš přece, jak na tom Kaarme lpí… Vyslal nás sem s nějakým cílem a nesplnění úkolu není možností, jinak bychom byli krutě potrestáni!" oponentoval mu Zack.
"No tak tedy dobře," zamumlal Keegan.
"Hele, koukejte na tohle!" zahučel Jack, v ruce dalekohled. Podal ho Keeganovi, ten ho podal Zackovi a ten pak Tracy.
"Zdá se, že už nebudem bez práce. Někdo šplhá na vrcholek věže," upozornil je Keegan.
***
Kris procházela jednotlivými patry věže. Nebylo to tak lehké, podlaha byla stará a rozpraskaná. Několikrát se už málem propadla. Cestou potkávala různé Pokémony, jako Dusclopse, Banette, Altarie a další. Nakonec vylezla do nejvyššího patra, kde už byl jen východ na vrcholek. Ovšem u schodů, vedoucích ven stál nějaký Pokémon. Vypadal jako nějaká podivná hračka ze starých časů, měl oči a obličej na každé straně hlavy. Kris vytáhla svůj Pokédex. Ozvalo se: "-CLAYDOL, HLINĚNÝ POKÉMON. CLAYDOL BYL VYTVOŘEN LIDMI Z HLÍNY ZA DÁVNÝCH ČASŮ A BAHNA A BYL PŘIVEDEN K ŽIVOTU TAJEMNÝM SVĚTELNÝM PAPRSKEM-"
"Clay… dol!" řekl Claydol a postavil se před schody. Kris nejprve vytáhla Pokéball, aby Claydola porazila, ale pak ball vrátila zpět.
"Copak? Ty chráníš Rayquazu před vetřelci?"
"Clay……dol!!!" řekl Claydol mnohem rázněji a hlasitěji.
"Aha. Rozumím. Jenže já tam musím jít! Musím Rayquazu požádat o pomoc!"
"Clay…… DOL!!" z Claydolových rukou začaly létat paprsky.
"Počkej! Podívej se na tohle!" zavolala na Claydola Kris a vytáhla Rayquazův smaragd. Claydol vyvalil všechny oči na celé hlavě.
"Clay…dol!" Claydol pokynul hlavou.
"Ale to je dobrý, Claydole… nemusíš se omlouvat!" usmála se na Pokémona Kris a dala mu kousek Pokémoního jídla. Claydol si začal pochutnávat a Kris měla volnou cestu na vrchol.
***
Kris to konečně dokázala. Vyšplhala na vrcholek Nebeského oblouku. Kdyby se podívala dolů, ani by neviděla pevnou zem. Ale Kris měla hrůzu z velkých výšek. A pak spatřila jeho - velkého zeleného draka, se žlutými ornamenty po celém těle. Nebyl pochyb, že se jedná o Rayquazu. Vypadalo to, že hluboce spí. Amulet pálil Kris pořád víc a víc, byl jak rozžhavené železo. A zářil tak silně, že z hrudi Kris vytrysklo zelené světlo. Rayquaza otevřel oči a všiml si Kris, která se snažila přívěšek za každou cenu sundat.
"Kdo je to…," zasyčel Rayquaza a pořád sledoval zelené světlo. Kris se nakonec podařilo amulet sundat a položit ho před Rayquazu.
"Jmenuji se Kristen Doyleová. Jsem prapotomkem toho muže, který kdysi obětoval svůj život, aby zachránil Hoenn před pohromou, kterou způsobil souboj mezi Groudonem a Kyogrem. Vy jste mu dal na znamení loajality smaragdový náhrdelník. Ten se dědil po celé generace," řekla mu Kris syčivým hlasem. Rayquaza se podivil, že mu někdo vyká, vždyť byl Pokémon. Ale to, že mu Kris vykala, bylo znamení úcty a vyjádření, že Rayquaza je mnohem silnější, než ona.
"Ach tak… Takže ty jsi z klanu Doyle, že? Už si vzpomínám… bylo to před tisíci lety. Co ode mne potřebuješ, Kristen Doyleová?" zeptal se Rayquaza.
"Situace se opakuje. Groudon a Kyogre spolu zase bojují a jestli nebudou zastaveni, Hoenn bude zničen. Jediné, k čemu vás prosím, je, abyste je zastavil! Prosím!" zasyčela Kris a poklekla před Rayquazou.
"Jissstě, jissstě. To dokážu. Ale potřebuji k tomu starobylé posvátné koule. To já jsem je vyrobil a sílu obou Pokémonů do nich uzamkl."
"Tady jsou," řekla Kris a vytáhla z batohu obě skleněné koule - červenou a modrou, kterých se členové týmu Aqua a Magma po vzniku Aliance na záchranu Hoennu vzdali. Rayquaza je popadl do svých rukou a pak se chystal vzlétnout.
"Neboj sse… Hoenn bude opět v míru a harmonii… to ti zaručuji… Ssbohem…," řekl Rayquaza a vzlétl.
"Děkuji vám, mocný Rayquazo…," zamumlala Kris a schovala si svůj amulet do batohu.
***
Kris se chystala sejít dolů a dostat se z Nebeského oblouku pryč. Jenže uslyšela nějaké kroky. Že by Ryan a ostatní? Kdeže… byli to Keegan, Zack, Tracy a Jack.
"Ale, ale, ale…! Copak to tu máme??" řekl Zack.
"Kde je Rayquaza, holčičko?" zeptal se Keegan.
"Už odletěl pryč zastavit Groudona s Kyogrem. Proč ho hle……… ÁÁÁÁÁ!" vyjekla Kris, protože si všimla, že všichni mají na svém oblečení znak Bílého dvouhlavého hada.
"Přestaň ječet, půjdeš s námi!" řekla Tracy.
"Správně!" zahřměl Jack a vrhl se na ní. Pak ji svázal a všichni jí odnesli pryč.
"Půjdeš za lordem Kaarmem, holčičko," řekl Keegan.
***
Mezitím v Sootopolisu, kde bojovali Groudon a Kyogrem… se objevil Rayquaza. Pak jediným pohybem polapil oba do Koulí a pronesl nějakou formuli v starobylém jazyce, kterým se mluvilo v Hoennu před dávnou dobou.
A pak… se extrémní počasí v Hoennu zastavilo a opět se ukázalo sluníčko. Lidé se začali radovat. Ale vyhráno ještě neměli. Kaarmeho teror pokračoval…
***
Ryan a ostatní čekali na ostrově Maracosta a doufali, že se Kris brzy vrátí. Jenže… nikdo nepřišel.
"Ale ne… mám divný pocit…," řekl Darren.
"Jaký pocit?" zeptal se ho Chad.
"Kris byla nejspíš unesena. Proto se nevrátila…"
"COŽE?? Jakto??" divil se Ryan.
"Počítal se s tím, že tam bude mít Kaarme svoje lidi… máme teď novou misi. Musíme Kris zachránit a odvést jí do nové základny Aliance na Izabském ostrově," odvětil Darren.
***
"Co to děláte?? Pusťte mě!!" křičela hystericky Kris a snažila se z provazů vyprostit. Ale marně.
"Tak, už jsme dost daleko od Nebeského oblouku. Teď už to můžeme říct," řekl Zack.
"Říct co?" podivila se Kris.
"Pokud tě máme k lordu Kaarmemu přivést v pořádku, musíš zemřít," řekl Zack. Kris polkla.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama